Garantie

Ik geef om mijn producten en ik doe er logischerwijze alles aan om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Heb je een suggestie, klacht of iets anders te delen met ons?

Neem dan contact op via de contactpagina of door te mailen naar marloes@marloesjongen.nl

Wij proberen jouw feedback zo snel mogelijk te verwerken